Jag som driver ADministrations- och EKonomitjänst heter Mikael Wrigsjö och har ett förflutet som kamrer inom en byggkoncern, men startade denna bokföringstjänst 1992. Sedan starten har ingen kund hoppat av utan det har bara byggts på tills nu när några kunder börjat pensionera sig. Kunderna består av små kunder med knappt miljonen i omsättning och upp till större med 50 miljoner i omsättning.

Jag anpassar uppdraget efter kundens behov och önskan. En del kunder har någon på ekonomifunktionen men behöver lite spetskompetens medan andra lämnar den berömda ”skokartongen” och så reder jag ut det hela till en komplett redovisning.

Jag gör även årsredovisning och deklaration. När det gäller AB så beror ju detta på vilket förhållande man har med sin revisor hur man vill förfara med det.

Det redovisningsprogram jag i huvudsak arbetar med är VISMA Administration.

Tillbaka till förstasidan!